27. septembar 2020, nedjelja, 15:59
Početna
Svijet
Kultura
Sport
Kolumna
Aktuelno
Društvo
Zdravlje
Nauči nešto novo
Stručni radovi
Aktuelno
Nelegalno i besplatno plakatiranje za političke stranke
Vodeće političke stranke i dio opozicionih zloupotrijebili su 685 javnih površina u sarajevskim općinama tokom izborne kampanje.
Piše: Nejra Džabija / Datum: 19. decembar 2016. 11:45

Političke stranke su tokom predizborne kampanje u septembru i oktobru zloupotrijebile 685 lokacija u sarajevskim općinama za reklamiranje svojih kandidata. Međutim, umjesto novčanih kazni stranke su dobijale pismene opomene.


Komunalna inspekcija Kantona Sarajevo (KUIP) donijela je rješenja protiv 14 političkih stranaka kojim je naloženo da uklone reklamne plakate. Unatoč tome neke od njih su nastavile po starom, iznova postavljajući postere svojih kandidata na javnim mjestima koja nisu namjenjena za plakatiranje, navode u KUIP-u.  


Inspektori su utvrdili da su Stranka demokratske akcije (SDA) i Socijaldemokratska partija (SDP) BiH najčešće uzurpirale javne prostore. Prva je to učinila na 171, a  druga na 151. lokaciji. Slijede Demokrstaka fronta (DF) sa 85 i Savez za bolju budućnost  (SBB) sa 76 nedozvoljenih plakatiranja. Na listi stranaka koji su dobile opomene zbog nelegelnog plakatiranja nalaze se i BPS, Stranka za BiH, SDU, Građanski savez, Prva stranka, Prva Nezevisna lista, LDS, BOSS, Savez za Stari Grad.  


Stranke su najčešće uzurpirale javne prostore na područjima općina Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, te Novo Sarajevo.

Zakon o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo (KS) propisuje kazne od 1.000 do 6.000 maraka za pravna lica, te do 700 maraka za fizička lica, dok su za nepoštivanje rješenja inspektora predviđene kazne od 20.000 maraka za pravna lica i 2.000 za odgovorno lice, kaže Edina Koluh, glavna inspektorica u KUIP-u.


U kantonalnoj inspekciji objašnjavaju da su oni postupali samo po Zakonu o inspekcijskom nadzoru KS koji propisuje donošenje rješenja koja imaju formu opomene. Naime, neposredno nakon okončanja kontrola prestao je važiti Zakon o komunalnoj čistoći, pa inspektori nisu imali ovlaštenja za vođenje upravnih postupaka niti su mogli poduzimati upravne mjere koje uključuju izricanje novčanih kazni, navode u KUIP-u.


Protiv SDP-a je podnijeto 13 rješenja. Sekretar ove partije, Vedad Hajdarević, kaže da je bilo slučajeva nelegalnog plakatiranja i da su plakati uklonjeni, ali da nije bilo novčanih kazni. SDA, SBB i DF  nisu odgovorili na upite novinara o nelagalnom plakatiranju tokom izborne kampanje.  


Stubovi javne rasvjete na poklon


Stranke su, uz ostalo, plakate neovlašteno postavljali i na stubovima javne rasvjete. Nakon provođenja javnih natječaja za najam Vlada KS stubove dodjeljuje firmama koje se bave oglašavanjem uz novčanu naknadu. Na području KS nalazi se 760 stubova javne rasvjete predviđenih za oglašavanje.


Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS je stubove javne rasvjete u pojedinim općinama dalo na korištenje sarajevskim marketinškim firmama Samas i Metromedia, ali su ugovori o korištenju potpisani u vrijeme izborne kampanje.


Ugovor sa firmom Samas potpisan je polovinom septembra. Firma raspolaže sa 193 stuba u općini Novo Sarajevo. Za najam stubova dužna je u budžet plaćati mjesečnu naknadu od 12 maraka po stubu. 


Direktor firme, Adel Nikšić je rekao da nisu naplatiti ništa političkim strankama. 

„Nisam ja imao taj posao niti sam imao šta da naplatim kada nisam ni prodavao ništa. Okviri za oglašavanje ne stubovima nisu bili postavljeni ", kaže Nikšić.


Metromedia je dobila pravo raspolaganja za postavljanje reklamnih panoa na 91. stubu javne rasvjete u općini Stari Grad, te na 97. stubova u  općini Ilidža.


Admir Ahmetović, direktor Metromedije, kaže da po Ugovoru cijena jednog stuba iznosi 26,30 za općinu Stari Grad, a za općinu Ilidža je 14,50 maraka za mjesečno oglašavanje. Plakatiranje nisu naplaćivali strankama. Nismo mogli tražiti intervenciju Inspekcije, jer su nam stubovi dodjeljeni u toku predizborne kampanje.


Čekajući da stranački plakati budu uklonjeni, Metromedia je tek sada počela sa plakatiranjem koje će biti unovčeno. Kako saznajemo iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS trenutno ne postoje korisnici o dodjeli prava korištenja stubova javne rasvjete za općine Centar, Novi Grad, Hadžići i Trnovo.

 
Sva prava pridržana © Marcus Fabius Quintilianus / 2020
Web design, development & custom CMS by Kahrić Kenan